Judicial Interference in the Medical Profession of Türkiye is Unlawful and Unethical - PHR - Physicians for Human Rights

Türkiye’deki Tıp Mesleğine Yargı Müdahalesi Yasalara Aykırı ve Etik Değil – İnsan Hakları İçin Hekimler

5 Aralık 2023
Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Zulmü

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Merkez Konseyi’nden seçilen 11 saygın Türk doktorun keyfi olarak görevden alınması, uluslararası insan hakları hukukunu ve etik standartları aşan bir ihlaldir. Ülkenin en büyük profesyonel tıp grubu olan TTB’nin Merkez Konseyi üyelerinin bu keyfi görevden alınmaları hemen iptal edilmelidir.

30 Kasım’da Ankara’da bir mahkeme, bu bağımsız tıp uzmanlarını sadece mesleklerini ve etik sorumluluklarını yerine getirdikleri için keyfi olarak görevden aldı. Derhal göreve iade edilmelidir. 
DIGNITY, İnternational Rehabilitation Council for Torture Victims, European Doctors Physicians for Human Rights (CPME), Physicians for Human Rights ve World Medical Association, doktorların etik yükümlülüklerine veya tıbbi tarafsızlık ilkesine bağlı kalmaları nedeniyle cezalandırılmamalarını talep etmektedir. TTB’nin Merkez Konseyi üyelerinin derhal görevlerine iade edilmesini ve TTB üyelerine yönelik hükümet tacizine son verilmesini talep etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği üyeleri uzun süredir hükümet tarafından zulme uğramaktadır. Keyfi tutuklamalar ve gözaltılar, siyasi nedenlerle ve haksız yargılamalar, yasal olmayan ofis aramaları, keyfi görevden alınmalar ve iftira ile karşı karşıya kalmışlardır. 2013’teki barışçıl protestolarda, uluslararası tıbbi tarafsızlık ve tıbbi etik ilkelerine aykırı olarak polis şiddetinin hedefi olmuşlardır. Gerçekten de, sadece bir yıl önce TTB’nin Merkez Konseyi başkanı olan ve şimdi görevden alınan Şebnem Korur Fincancı MD – Türkiye’nin önde gelen insan hakları aktivisti ve uluslararası alanda tanınmış bir adli tıp uzmanı – siyasi nedenlerle neredeyse üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.  
Ancak Merkez Konseyi üyelerinin demokratik olarak seçilmiş üyelerinin mahkeme tarafından görevden alınması, Birliğin 70 yıllık tarihinde görülmemiştir.

Fincancı’nın yanı sıra keyfi olarak görevden alınan diğer Merkez Konseyi üyeleri Şebnem Korur Fincancı MD – Türkiye’nin önde gelen insan hakları aktivisti ve uluslararası alanda tanınmış bir adli tıp uzmanı – siyasi nedenlerle neredeyse üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak Merkez Konseyi üyelerinin demokratik olarak seçilmiş üyelerinin mahkeme tarafından görevden alınması, Birliğin 70 yıllık tarihinde görülmemiştir.
Fincancı’nın yanı sıra keyfi olarak görevden alınan diğer Merkez Konseyi üyeleri, Ali İhsan Ökten, Vedat Bulut, Nursel Şahin, Onur Naci Karahancı, Kazım Doğan Eroğulları, Alican Bahadır, Ahmet Karer Yurtdaş, Adalet Çıbık, Aydın Şirin ve Lütfi Tiyekli. Yazılı kararı mahkemeye sunulacak olan bu karara itiraz etme hakları var çünkü henüz bu yapılmadı.
Tıp doktorlarının çalışmalarına yapılan bu yargısal müdahale sadece yasaya ve etiğe aykırı değil, aynı zamanda sorumsuzdur. TTB liderliğinin görevden alınması, özellikle acil tıbbi yardımın özel bir baskı altında olduğu şu anda binlerce insanın etik sağlık hizmetlerine erişimini riske atıyor.
Physicians for Human Rights (PHR), kitlesel katliamları ve ciddi insan hakları ihlallerini önlemek için bilim ve tıp kullanan New York merkezli bir savunma kuruluşudur. Daha fazla bilgi için buraya Tıklayın.