Turkish development bank, IsDB ink $100M deal for quake reconstruction | Daily Sabah - Daily Sabah

Türk kalkınma bankası, IsDB ile deprem yeniden inşası için 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladı – Daily Sabah

Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası (TSKB), İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu’ndan aldığı 100 milyon dolar (2.91 milyar TL) tutarında kredi ile deprem etkilenen bölgelerin sürdürülebilir prensiplere uygun olarak yeniden geliştirilmesini sağlayacaklarını duyurdu. Bu finansman, AFAD tarafından resmi olarak deprem etkilenen 17 ilde özel sektör yatırımlarını desteklemeyi amaçlıyor. TSKB CEO’su Murat Bilgiç, görüşlerinin yer aldığı açıklamada, “Bu yılın başında yaşadığımız deprem felaketleri bizi derinden üzdü. Bölgede temel yaşamı sürdürmek için hem maddi hem de nakdi yardım yapmamızın ardından, bu illerin sanayi odalarıyla aktif olarak iş birliği yaparak, yerel iş dünyasının ihtiyaçlarını yerinde dikkatlice dinledik” dedi. “Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak bölgenin yeniden inşasını desteklemenin önemini tanıyarak, uluslararası kalkınma finans kurumlarıyla yeni finansman fırsatları elde etmek için kendimizi adamış durumdayız” diyerek ekledi.

Ayrıca, Bilgiç, İslam Kalkınma Bankası Grubu ile imzalanan finansman anlaşmasının bölgede iyileştirici, nitelikli ve sürdürülebilir bir etki sağlamayı amaçladığını belirtti. “TERRA Raporu”nda belirtilen imalat endüstrisi için iyileştirme stratejisini göz önünde bulundurarak bu illerde üretim kapasitesi ve verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlar aracılığıyla rekabetçiliğin ve istihdamın restore edilmesine katkı sağlayacağız” diye açıkladı.

Depremin yarattığı etkilerin Türkiye’nin tamamını etkilediğini vurgulayan Bilgiç, “Araştırma raporumuzda, ziyaretimizin ardından paydaşlarımızla paylaştığımız gibi, deprem bölgesindeki illerin ülkenin gayri safi yurt içi hasılasındaki payları %13 olmasına rağmen, ekonomik faaliyetlerin farklı branşlarında farklı ağırlıkları bulunmaktadır” dedi. “Depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasına adanmış olarak imzalanan finansman anlaşması, ülkemizde ekonomik istikrarı artıracaktır. Ayrıca, TSKB’de, hem çevresel hem de sosyal etkileri dikkate alan güçlü bir sürdürülebilirlik yaklaşımına sahibiz. Felaket sonrası yeniden inşa çalışmalarının adil ve düşük karbonlu gelişme hedefleriyle uyumlu olması gerektiğine inanıyoruz, sosyal refah ve ekolojik denge arasında güvenli bir alanı dikkate alarak” diye belirtti. “Ortak vizyonu paylaştığımız saygıdeğer iş ortağımız İKB Grubu’na anlamlı iş birliği ve bize güven duymaları için teşekkür etmek isteriz” dedi. Türkiye’nin güneydoğusunda bu yılın başlarında meydana gelen güçlü depremler 50.000’den fazla kişinin ölümüne neden olmuş ve geniş çapta zarara yol açmıştır. Resmi tahminlere göre, hasar ve yeniden inşa maliyeti yaklaşık 100 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Anlaşmayı değerlendiren İKB Grubu Bölgesel Hub Direktörü Dr. Walid Mohamad Abdelwahab, “İslam Kalkınma Bankası Grubu olarak, Türkiye’de yarım asırdan fazla bir süredir kamu ve özel sektörle gelişme odaklı iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu iş birliği, sağlık, eğitim, sanayi, yeşil ulaşım, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, uluslararası ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi çeşitli alanları kapsamaktadır” dedi. “İKB Grubu ve TSKB arasındaki ortaklığı örnek bir başarı olarak görüyoruz. TSKB’nin finans temelli gelişme modeli deneyimini İKB Grubu’na üye diğer ülkelere aktarmak için gerekli tüm desteği vermeye hazırız” diye ekledi.