Istanbul New Airport, Black Sea Coast, Turkey - Airport Technology

İstanbul Yeni Havalimanı, Karadeniz Kıyısı, Türkiye – Havalimanı Teknolojisi

İstanbul Yeni Havalimanı, tamamlandığında 2028 yılında yılda neredeyse 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Bu proje, yaklaşık 35 metrekare alanı kaplayan ve Yeniköy ve Akpınar arasındaki Karadeniz kıyısında bulunan İstanbul’un dışındaki bir bölgede gerçekleştirilmektedir. Toplamda dört aşamada gerçekleştirilen projenin tahmini bütçesi 12 milyar Avro’dur. Havalimanı inşaatına Haziran 2014’te başlandı ve Ekim 2018’de ilk aşama tamamlandı. İlk aşama sayesinde havalimanı başlangıçta yılda 90 milyon yolcu hizmet verebilecektir.

İstanbul Yeni Havalimanı, Atatürk Uluslararası Havalimanı’nın yerini aldı ve 2019 yılında en yoğun havaalanı olmuştur. 2022 yılında 64.3 milyon yolcu işlem görmüştür. Havalimanı, 2021 yılında Airports Council International (ACI) tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ seçilmiştir. Havalimanı toplamda dört terminal, altı pist, 165 yolcu köprüsü, üç teknik bina, sekiz kontrol kulesi, 16 taksi yolu ve 6.5 metrekare apron alanı içerecektir. Ayrıca 500 uçağa hizmet verebilecek kapasiteye sahip olacaktır.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşaatı yaklaşık olarak 350.000 ton demir ve çelik, 10.000 ton alüminyum ve 415.000 metrekare cam kullanacaktır. Ayrıca ilk aşamada ana terminalin yanı sıra 88 yolcu köprüsü, 12.000 araçlık kapasiteli bir otopark, üç bağımsız pist, sekiz paralel taksi yolu, dört milyon metrekarelik bir apron ve diğer yan tesisler de inşa edildi. İkinci aşamanın bir parçası olarak başka bir pist ve üç ek paralel taksi yolu yapılacakken, üçüncü aşamada 30 milyon yolcu kapasiteli 500.000 metrekarelik bir terminal binası, ek bir apron ve pist ile taksi yollarının inşa edilmesi planlanmaktadır. Son aşama ise ek olarak 30 milyon yolcu kapasiteli 340.000 metrekarelik bir terminal binası, bir başka pist, paralel taksi yolları ve apronun inşasını içerecektir.